Bàn phím:
Từ điển:
 

thư song

  • Cửa sổ phòng học (cũ): Chàng Kim từ lại thư song (K).