Bàn phím:
Từ điển:
 

thư sinh

  • I d. Người học trò trẻ tuổi thời trước.
  • II t. (kng.). (Thanh niên) có dáng mảnh khảnh, yếu ớt của người ít lao động chân tay, như một thời trước.