Bàn phím:
Từ điển:
 

thư quán

  • Nơi in và bán sách (cũ).