Bàn phím:
Từ điển:
 

thư phòng

  • Cg. Thư trai. Phòng đọc sách trong một gia đình (cũ).