Bàn phím:
Từ điển:
 

thư nhàn

  • Thong thả nhàn hạ.