Bàn phím:
Từ điển:
 

thư ngỏ

  • d. 1. Thư để trong phong bì không dán. 2. Bài báo viết dưới hình thức thư, nhằm mục đích đấu tranh yêu sách.