Bàn phím:
Từ điển:
 

thư lại

  • dt. Viên chức trông coi việc giấy tờ ở công đường thời phong kiến, thực dân: được bổ làm thư lại.