Bàn phím:
Từ điển:
 

thư khế

  • Giấy giao ước với nhau trong việc mua bán.