Bàn phím:
Từ điển:
 

thư hương

  • mùi thơm của sách vở. ý nói là nối nghiệp nho học của ông cha