Bàn phím:
Từ điển:
 

thư hiên

  • Phòng đọc sách: Sánh vai về chốn thư hiên (K).