Bàn phím:
Từ điển:
 

thư đồng

  • Chú bé giúp việc (cũ).