Bàn phím:
Từ điển:
 

thư điếm

  • Cg. Thư xã. Nhà bán sách (cũ).