Bàn phím:
Từ điển:
 

thư cục

  • Cửa hàng bán sách lớn (cũ).