Bàn phím:
Từ điển:
 

thư cầm

  • sách và đàn, tiêu biểu cho người văn nhân, tài tử "Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang" (Kiều)