Bàn phím:
Từ điển:
 

ác mô ni ca

noun

  • Mouth-organ