Bàn phím:
Từ điển:
 

ác miệng

adj

  • Foul-mouthed, foul-tongued