Bàn phím:
Từ điển:
 

ác liệt

adj

  • Very fierce, very violent