Bàn phím:
Từ điển:
 

rèn đúc

  • Nh. Rèn, ngh.2: Rèn đúc nhân tài.