Bàn phím:
Từ điển:
 

rèn cặp

  • Chăm sóc dạy dỗ trẻ em ở bên cạnh mình.