Bàn phím:
Từ điển:
 

rên rỉ

  • Rên âm thầm: Đau bụng rên rỉ cả buổi.