Bàn phím:
Từ điển:
 

ren rén

  • ph. Nh. Rén: Ren rén bước vào phòng người ốm.