Bàn phím:
Từ điển:
 

rên rẩm

  • Nh. Rên, ngh.1.