Bàn phím:
Từ điển:
 

rèm tương

  • rèm bằng tre hoa đồi mồi, một thứ tre thấy có đầu tiên ở bến sông Tương