Bàn phím:
Từ điển:
 

rèm châu

  • do chữ Châu liêm, rèm kết bằng ngọc châu hoặc rèm sơn màu đỏ