Bàn phím:
Từ điển:
 

rếch rác

  • Bẩn thỉu: Nhà cửa rếch rác; Sân sướng rếch rác.