Bàn phím:
Từ điển:
 

rếch

  • t. Chưa rửa, chưa được sạch: Bát rếch; Nhà rếch.