Bàn phím:
Từ điển:
 

  • đg. Nói voi kêu: Voi ré, ngựa hí inh tai.
  • đg. Nói nắng hay mưa xiên vào, hắt vào: Nắng ré đầu hồi.