Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ phụ

  • Rễ mọc từ thân hay cành.