Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ củ

  • Rễ phình to thành củ và chứa chất dự trữ.