Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ cột

  • Rễ phụ ở một số cây như cây đa, cây si, to gần bằng thân cây.