Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ con

  • Rễ nhánh mọc từ rễ cái mà ra.