Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ chùm

  • Rễ mọc thành từng chùm từ các đốt chấm đất ở một số cây như lúa, tre.