Bàn phím:
Từ điển:
 

rễ cái

  • Rễ chính, lớn nhất của cây.