Bàn phím:
Từ điển:
 

rẻ tiền

  • t. 1.Nh. Rẻ, ngh.1. 2. Không có giá trị: Lý luận rẻ tiền.