Bàn phím:
Từ điển:
 

rề rề

  • Chậm chạp, kéo dài: Đi rề rề như thế thì bao giờ đến nơi.