Bàn phím:
Từ điển:
 

rề rà

  • Dềng dàng, chặm chạp: Nói rề rà.