Bàn phím:
Từ điển:
 

rặt

  • ph. Đều là: Hàng hoa quả bán rặt những cam.