Bàn phím:
Từ điển:
 

rắp

  • đg. Sắp sửa: Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt (Nguyễn Công Trứ).