Bàn phím:
Từ điển:
 

răng vẩu

  • Răng cửa mọc chìa ra ngoài miệng.