Bàn phím:
Từ điển:
 

răng sữa

  • Răng trẻ con mới mọc, chưa thay.