Bàn phím:
Từ điển:
 

răng nanh

  • d. Răng nhọn, sắc, ở giữa các răng cửa và răng hàm, dùng để xé thức ăn.