Bàn phím:
Từ điển:
 

răng khôn

  • Răng hàm cuối cùng mọc khi đã lớn.