Bàn phím:
Từ điển:
 

răng giả

  • dt Răng nhân tạo thay răng tự nhiên: Về già nhai bằng răng giả.