Bàn phím:
Từ điển:
 

răng cửa

  • d. Răng dẹp và sắc ở phía trước hàm, dùng để cắn thức ăn.