Bàn phím:
Từ điển:
 

răng bàn cuốc

  • Răng cửa quá to ở hàm trên.