Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn rỏi

  • Cứng cáp: Thằng bé trông rắn rỏi; Lời nói rắn rỏi.