Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn nước

  • Loài rắn không độc ở nước.