Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn mặt

  • t. Nói trẻ con khó dạy.