Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn giun

  • Loài rắn độc rất nhỏ, màu đen, trông tựa con giun.