Bàn phím:
Từ điển:
 

rắn gió

  • Loài rắn nhỏ, thon mình, bò rất nhanh.